Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: sivastutih

Home /

శివస్తుతిః (శ్రీ మల్లికుచిసూరిసూను నారయణ పణ్డితాచార్య విరచితా) Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || శివస్తుతిః | (శ్రీ మల్లికుచిసూరిసూను నారయణ పణ్డితాచార్య విరచితా) స్ఫుటం స్ఫటికసప్రభం స్ఫుటితహారకశ్రీజటం శశాఙ్కదలశేఖరం కపిలఫుల్లనేత్రత్రయమ్ | తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగభూషణం భూతిమత్కదా…

শিৱস্তুতিঃ | (শ্রী মল্লিকুচিসূরিসূনু নারযণ পণ্ডিতাচার্য ৱিরচিতা) Lyrics in Bengali: স্ফুটং স্ফটিকসপ্রভং স্ফুটিতহারকশ্রীজটং শশাঙ্কদলশেখরং কপিলফুল্লনেত্রত্রযম | তরক্ষুৱরকৃত্তিমদ্ভুজগভূষণং ভূতিমত্কদা নু শিতিকণ্ঠ তে ৱপুরৱেক্ষতে ৱীক্ষণম ||১|| ত্রিলোচন ৱিলোচনে লসতি…

शिवस्तुति (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) Lyrics in Marathi: शिवस्तुतिः । (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) स्फुटं स्फटिकसप्रभं स्फुटितहारकश्रीजटं शशाङ्कदलशेखरं कपिलफुल्लनेत्रत्रयम । तरक्षुवरकृत्तिमद्भुजगभूषणं भूतिमत्कदा नु शितिकण्ठ ते…