Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: sreedoorveshastotram.

Home /

শ্রীদূর্ৱেশ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: গণনাথষণ্মুখযুক্তো গিরিজাসংশ্লেষতুষ্টহৃদযাঞ্জঃ দূর্ৱাভিখ্যপুরস্থান লোকান পরিপাতু ভক্তিৱিনযযুতান ||১|| ৱিদ্যানাথ ৱিনীতিভক্তিসহিতান লোকান কৃপাৱারিধে দূর্ৱাভিখ্যপুরস্থিতান করুণযা পাহীভৱক্ত্রং যথা | ৱিদ্যাযুঃসুখযুক্তিশক্তিভিরলং যুক্তান ৱিধাযানিশং শান্ত্যাদ্যৈরপি দিৱ্যমুক্তিপদৱীসন্দর্শকৈঃ শঙ্কর…

श्रीदूर्वेश स्तोत्रम Lyrics in Marathi: गणनाथषण्मुखयुक्तो गिरिजासंश्लेषतुष्टहृदयाञ्जः दूर्वाभिख्यपुरस्थान लोकान परिपातु भक्तिविनययुतान ॥1 ॥ विद्यानाथ विनीतिभक्तिसहितान लोकान कृपावारिधे दूर्वाभिख्यपुरस्थितान करुणया पाहीभवक्त्रं यथा । विद्यायुःसुखयुक्तिशक्तिभिरलं युक्तान विधायानिशं शान्त्याद्यैरपि दिव्यमुक्तिपदवीसन्दर्शकैः…