Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: vishwanathar

Home /

श्री विश्वनाथ सुप्रभातम Lyrics in Marathi: उत्तिष्ट भैरवस्वामिन काशिकापुरपालक । श्रीविश्वनाथभक्तानां संपूरय मनोरथम ॥ १ ॥ स्नानाय गाङ्गसलिले.अथ समर्चनाय विश्वेश्वरस्य बहुभक्तजना उपेताः । श्रीकालभैरव लसन्ति भवन्निदेशं उत्तिष्ट…