Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Malayalam and English

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Malayalam and English

695 Views

Sri Krishna Stotrams – Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in Malayalam:

പല്ലവി:
ഗംധമു പുയ്യരുഗാ പന്നീരു
ഗംധമു പുയ്യരുഗാ

അനു പല്ലവി:
അംദമയിന യദുനംദനുപൈ
കുംദരദന ലിരവൊംദഗ പരിമള ||ഗംധമു||

തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ കസ്തൂരി തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ
കലകലമനു മുഖകളഗനി സൊക്കുചു
ബലുകുല നമൃതമു ലൊലികെഡു സ്വാമികി ||ഗംധമു||

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams

ചേലമു ഗട്ടരുഗാ ബംഗാരു ചേലമു ഗട്ടരുഗാ
മാലിമിതോ ഗോപാലബാലുലതോ
നാല മേപിന വിശാലനയനുനികി ||ഗംധമു||

ഹാരതുലെത്തരുഗാ മുത്യാല ഹാരതുലെത്തരുഗാ
നാരീമണുലകു വാരമു യൗവന
വാരക യൊസഗെഡു വാരിജാക്ഷുനികി ||ഗംധമു||

പൂജലു സേയരുഗാ മനസാര പൂജലു സേയരുഗാ
ജാജുലു മരി വിരജാജുലു ദവനമു
രാജിത ത്യാഗരാജ നുതുനികി ||ഗംധമു||

Sri Krishna Stotrams – Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in English:

andamayina yadunandanupai
kundaradana liravondaga parimala ||gandhamu||

tilakamu diddaruga kasturi tilakamu diddaruga
kalakalamanu mukhakalagani sokkucu
balukula namṛtamu lolikedu svamiki ||gandhamu||

celamu gattaruga bangaru celamu gattaruga
malimito gopalabalulato
nala mepina viśalanayanuniki ||gandhamu||

haratulettaruga mutyala haratulettaruga
narīmanulaku varamu yauvana
varaka yosagedu varijaksuniki ||gandhamu||

pujalu seyaruga manasara pujalu seyaruga
jajulu mari virajajulu davanamu
rajita tyagaraja nutuniki ||gandhamu||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *