Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shatinamavali / 108 Names of Shri Vishnu 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

108 Names of Shri Vishnu 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

57 Views

Sri Vishnu Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ୨ ॥

ଅଥଵା ନାରାୟଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈକୁଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରୁଡଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈତ୍ୟାନ୍ତକାୟ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ମଧୁରିପଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧାପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୁଦ୍ରମଥନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଟଭାସୁରମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷଶାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାର୍ଙ୍ଗପାଣୟେ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାମ୍ବରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଵିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ସ୍ୟରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୂର୍ମତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଡରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃକେସରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାର୍ଗଵାୟ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ ରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍କିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ହୟାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଶୁମାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ରୁଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦତ୍ତତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଧିଵାମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ଵନ୍ତରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସକୌସ୍ତୁଭଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁରାରାତୟେ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଷଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିନୀରୂପଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଙ୍କର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଥଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିଶାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରାୟ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଧାମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଭାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତଦ୍ଵୀପସୁଵାସ୍ତଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନକାଦିମୁନିଧ୍ୟେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ବାଦରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗୀରଥୀଜନ୍ମଭୂମିପାଦପଦ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତାଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଘନଶ୍ୟାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍କାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଦ୍ଧାଵତାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ଲୀଲାମାନୁଷଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଡ୍ରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଭଵ୍ୟଭଵତ୍ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦପରିପାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମହାଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ 100 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଵିଷ୍ଣ୍ଵଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ॥

Also Read 108 Names of Vishnu’s 108 Names 2:

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *