Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtaka

Sri Govindashtakam Lyrics in English With Meaning

Sri Govindashtakam was written by Adi Shankaracharya Govindashtakam Stotram Lyrics in English Sathyam jnanam anantham nithyamanakasam paramakasam, Goshta prangana ringana lolam anayasam paramayasam, Maya kalpitha nanakara manakaram bhuvanakaram, Kshmama nadha manadham, pranamatha govindam paramanandham. || 1 || Mruth sanamathsihethi yasodha thadana shaisava sam thrasam, Vyadhitha vakthralokitha lokaloka chathurdasa lokaleem, Loka thrayapura moola sthambham , lokalokamanalokam, […]

Scroll to top