Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Ayyappa Stotram

Home /

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Tamil: ॥ ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ரஸஹஸ்ரநாமாபி⁴ஷேகமந்த்ரம் ॥ ப்ராணாபாந-வ்யாநோதா³ந-ஸமாநா மே ஶுத்⁴யந்தாம் । ஜ்யோதிரஹம் விரஜா விபாப்மா பூ⁴யாஸக்³ம் ஸ்வாஹா ॥ 1 ॥ வாங்மநஶ்சக்ஷுஶ்ரோத்ரஜிஹ்வாக்⁴ராணரேதோபு³த்³த்⁴யாகூதிஸ்ஸங்கல்பா மே ஶுத்⁴யந்தாம் ।…

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీహరిహరపుత్రసహస్రనామాభిషేకమన్త్రమ్ ॥ ప్రాణాపాన-వ్యానోదాన-సమానా మే శుధ్యన్తామ్ । జ్యోతిరహం విరజా విపాప్మా భూయాసగ్ం స్వాహా ॥ ౧ ॥ వాఙ్మనశ్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వాఘ్రాణరేతోబుద్ధ్యాకూతిస్సఙ్కల్పా మే శుధ్యన్తామ్ ।…

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀହରିହରପୁତ୍ରସହସ୍ରନାମାଭିଷେକମନ୍ତ୍ରମ୍ ॥ ପ୍ରାଣାପାନ-ଵ୍ୟାନୋଦାନ-ସମାନା ମେ ଶୁଧ୍ୟନ୍ତାମ୍ । ଜ୍ୟୋତିରହଂ ଵିରଜା ଵିପାପ୍ମା ଭୂୟାସଗ୍ଂ ସ୍ଵାହା ॥ ୧ ॥ ଵାଙ୍ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁଶ୍ରୋତ୍ରଜିହ୍ଵାଘ୍ରାଣରେତୋବୁଦ୍ଧ୍ୟାକୂତିସ୍ସଙ୍କଲ୍ପା ମେ ଶୁଧ୍ୟନ୍ତାମ୍ ।…

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീഹരിഹരപുത്രസഹസ്രനാമാഭിഷേകമന്ത്രം ॥ പ്രാണാപാന-വ്യാനോദാന-സമാനാ മേ ശുധ്യന്താം । ജ്യോതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസഗ്മ് സ്വാഹാ ॥ 1 ॥ വാങ്മനശ്ചക്ഷുശ്രോത്രജിഹ്വാഘ്രാണരേതോബുദ്ധ്യാകൂതിസ്സങ്കല്‍പാ മേ ശുധ്യന്താം ।…

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಾಭಿಷೇಕಮನ್ತ್ರಮ್ ॥ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ-ವ್ಯಾನೋದಾನ-ಸಮಾನಾ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ । ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಗ್ಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 1 ॥ ವಾಙ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣರೇತೋಬುದ್ಧ್ಯಾಕೂತಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪಾ ಮೇ ಶುಧ್ಯನ್ತಾಮ್ ।…

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਭਿਸ਼ੇਕਮਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ॥ ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨ-ਵ੍ਯਾਨੋਦਾਨ-ਸਮਾਨਾ ਮੇ ਸ਼ੁਧ੍ਯਨ੍ਤਾਮ੍ । ਜ੍ਯੋਤਿਰਹਂ ਵਿਰਜਾ ਵਿਪਾਪ੍ਮਾ ਭੂਯਾਸਗ੍ਂ ਸ੍ਵਾਹਾ ॥ ੧ ॥ ਵਾਙ੍ਮਨਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਜਿਹ੍ਵਾਘ੍ਰਾਣਰੇਤੋਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਕੂਤਿਸ੍ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਮੇ ਸ਼ੁਧ੍ਯਨ੍ਤਾਮ੍ ।…

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીહરિહરપુત્રસહસ્રનામાભિષેકમન્ત્રમ્ ॥ પ્રાણાપાન-વ્યાનોદાન-સમાના મે શુધ્યન્તામ્ । જ્યોતિરહં વિરજા વિપાપ્મા ભૂયાસગ્ં સ્વાહા ॥ ૧ ॥ વાઙ્મનશ્ચક્ષુશ્રોત્રજિહ્વાઘ્રાણરેતોબુદ્ધ્યાકૂતિસ્સઙ્કલ્પા મે શુધ્યન્તામ્ ।…

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীহরিহরপুত্রসহস্রনামাভিষেকমন্ত্রম্ ॥ প্রাণাপান-ব্যানোদান-সমানা মে শুধ্যন্তাম্ । জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসগ্ং স্বাহা ॥ ১ ॥ বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণরেতোবুদ্ধ্যাকূতিস্সঙ্কল্পা মে শুধ্যন্তাম্ ।…

Shri Hariharaputra Sahasranamastotram Abhishekam Mantra Lyrics in Hindi: ॥ श्रीहरिहरपुत्रसहस्रनामाभिषेकमन्त्रम् ॥ प्राणापान-व्यानोदान-समाना मे शुध्यन्ताम् । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासग्ं स्वाहा ॥ १ ॥ वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतोबुद्ध्याकूतिस्सङ्कल्पा मे शुध्यन्ताम् ।…

1 2 28