Ayyappa Stotram

Ayyappa Stotram

Sri Ayyappan – Harivarasana – Song and Meaning

ஸ்ரீ ஐயப்பன் – ஹரிவராசனம் – பாடல் – அர்த்தம்: ச்ரித ஜனப்ப்ரியம் சிந்திதப்ரதம்| ச்ருதி விபூஷணம் ஸாது ஜீவனம் ச்ருதி மனோகரம் கீதலாலஸம்...