Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Shiva Stotram

વિશ્વનાથનગરીસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: યત્ર દેવપતિનાપિ દેહિનાં મુક્તિરેવ ભવતીતિનિશ્ચિતમ | પૂર્વપુણ્યનિચયેન લભ્યતે વિશ્વનાથનગરી ગરીયસી ||૧|| સ્વર્ગતઃ સુખકરી દિવૌકસાં શૈલરાજતનયાઽતિવલ્લભા | ઢુણ્ડિભૈરવવિદારિતવિધ્ના વિશ્વનાથનગરી ગરીયસી ||૨|| યત્ર તીર્થમમલં મણિકર્ણિકા…

ભેદભઙ્ગાભિધાનસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ચતુર્વાહનાભ્યમ્બુજાદ્ભૂતવન્તં ભવન્તં ભવચ્છેદકર્તારમુગ્રમ | મુખાનાં ચતુષ્કં દધાનં પ્રધાનં શિવં સૃષ્ટિકર્તારમીશાનમીડે ||૧|| ઉમાઙ્કશ્રિતં સ્વં કરં ચોત્ક્ષિપન્તં ગિરીશોત્તમાઙ્ગસ્થચન્દ્રં દિધીર્ષુમ | મુહુર્ગર્જિતં સસ્મિતં સર્વપૂજ્યં શિવં વિઘ્નહર્તારમીશાનમીડે…

મહાદેવાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: શિવં શાન્તં શુદ્ધં પ્રકટમકળઙ્કં શ્રુતિનુતં મહેશાનં શંભું સકલસુરસંસેવ્યચરણમ | ગિરીશં ગૌરીશં ભવભયહરં નિષ્કળમજં મહાદેવં વન્દે પ્રણતજનતાપોપશમનમ ||૧|| સદા સેવ્યં ભક્તૈર્હૃદિ વસન્તં ગિરિશય- મુમાકાન્તં…

બિલ્વાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: ત્રિદળં ત્રિગુણાકારં ત્રિનેત્રં ચ ત્રયાયુધમ | ત્રિજન્મપાપસંહારમેકબિલ્વં શિવાર્પણમ ||૧|| ત્રિશાખૈર્બિલ્વપત્રૈશ્ચ હ્યચ્છિદ્રૈઃ કોમળૈઃ શુભૈઃ | શિવપૂજાં કરિષ્યામિ હ્યેકબિલ્વમ શિવાર્પણમ ||૨|| અખણ્ડબિલ્વપત્રેણ પૂજિતે નન્દિકેશ્વરે |…

શઙ્કરાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: શીર્ષજટાગણભારં ગરળાહારં સમસ્તસંહારમ || કૈલાસાદ્રિવિહારં પારં ભવવારિધેરહં વન્દે ||૧|| ચન્દ્રકલોજ્જ્વલભાલં કણ્ઠવ્યાલં જગત્ત્રયીપાલમ || કૃતનરમસ્તકમલં કાલં કાલસ્ય કોમલં વન્દે ||૨|| કોપેક્ષણહતકામં સ્વાત્મારામં નગેન્દ્રજાવામમ ||…

શિવાથર્વ શીર્ષમ Lyrics in Gujarati: ઓં દેવા હ વૈ સ્વર્ગલોકમાયંસ્તે રુદ્રમપૃચ્છન કો ભવાનિતિ | સોઽબ્રવીદહમેકઃ પ્રથમમાસીદ્વર્તામિ ચ ભવિષ્યામિ ચ નાન્યઃ કશ્ચિન્મત્તો વ્યતિરિક્ત ઇતિ | સોઽન્તરાદન્તરં પ્રાવિશદ્દિશશ્ચાન્તરં પ્રાવિશત…

શિવ અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવો મહેશ્વરઃ શમ્ભુઃ પિનાકી શશિશેખરઃ | વામદેવો વિરૂપાક્ષઃ કપર્દી નીલલોહિતઃ ||૧|| શઙ્કરઃ શૂલપાણિશ્ચ ખટ્વાઙ્ગી વિષ્ણુવલ્લભઃ | શિપિવિષ્ટોઽમ્બિકાનાથઃ શ્રીકણ્ઠો ભક્તવત્સલઃ ||૨||…

પ્રદોષ Lyrics in Gujarati: જય દેવ જગન્નાથ જય શઙ્કર શાશ્વત | જય સર્વસુરાધ્યક્ષ જય સર્વસુરાર્ચિત ||૧|| જય સર્વગુણાતીત જય સર્વવરપ્રદ || જય નિત્ય નિરાધાર જય વિશ્વમ્ભરાવ્યય ||૨||…

કલ્કિકૃતં શિવસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ગૌરીનાથં વિશ્વનાથં શરણ્યં ભૂતાવાસં વાસુકીકણ્ઠભૂષમ || ત્ર્યક્ષં પઞ્ચાસ્યાદિદેવં પુરાણં વન્દે સાન્દ્રાનન્દસન્દોહદક્ષમ ||૧|| યોગાધીશં કામનાશં કરાળં ગઙ્ગાસઙ્ગક્લિન્નમૂર્ધાનમીશમ || જટાજૂટાટોપરિક્ષિપ્તભાવં મહાકાળં ચન્દ્રભાલં નમામિ ||૨||…

શિવમહિમ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: મહેશાનન્તાદ્ય ત્રિગુણરહિતામેયવિમલ સ્વરાકારાપારામિતગુણગણાકારિનિવૃતે | નિરાધારાધારામરવર નિરાકાર પરમ પ્રભાપૂરાકારાવર પર નમો વેદ્ય શિવ તે ||૧|| નમો વેદાવેદ્યાખિલજગદુપાદાન નિયતં સ્વતન્ત્રાસામાન્તાનવધુતિનિજાકારવિરતે | નિવર્તન્તે વાચઃ શિવભજનમપ્રાપ્ય…

1 2 113