Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Vishnu Stotram

Sri Lakshmi Vallabharaya Swamy Slokam Lyrics in Telugu

Lakshmi Vallabharaya Swamy Slokam in Telugu: ఆహిత్చాత్ర పురదినాధం మహీన్ద్రం మహినాధం । ఇహికముష్మికనాధ, మహంవందే చ వల్లభం ॥ వందే వంగిపురినాధం సాలిగ్రామ శిలోద్భావం । సువర్ణ బిందురమ్యాంగం సువర్ణ ఛాయ సన్నిభం ॥ రాజ్యలక్ష్మి సమాయుక్తం రమ్యమూర్తి మనోహరం । పుండరీకాక్ష (గోవిందం) కేశవం కరుణానిధిం ॥

Sri Vishnu Suktam Lyrics in English

Sri Vishnu Suktam in English om visnornuka’m virya’ni pravo’cam yah parthi’vani vimame rajagm’si yo aska’bhayadutta’ragm sadhastha’m vicakramanastredhoru’gayo visno’rarata’masi visno”h prsthama’si visnoh snaptre”stho visnossyura’si visno”rdhruvama’si vaisnavama’si visna’ve tva || tada’sya priyamabhipatho’ asyam | naro yatra’ devayavo mada’nti | urukramasya sa hi bandhu’rittha | visno” pade pa’rame madhva uthsa’h | pratadvisnu’sstavate virya’ya | mrgo na bhimah ku’caro […]

Satyanarayan Puja Aarti Lyrics in Telugu

Satyanarayan Puja Aarti in Telugu: శ్రీ సత్యనారాయణ మీ సేవకు రారమ్మ, మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ.| నోచిన వారికి – నోచిన వరము, చూసిన వారికి – చూసిన ఫలము.|| శ్రీ సత్యనారాయణ మీ సేవకు రారమ్మ, మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ.| స్వామిని పూజించే – చెచేతులే చేతులట, ఆ మూర్తిని దర్శించే – కనులే కన్నులట; తన కథ వింటే ఎవ్వరికయినా … జన్మ తరించునటా…||1|| శ్రీ సత్యనారాయణ మీ సేవకు […]

Narayana Sukta Stotram Lyrics in English With Meaning

Narayana Suktam in English sahasra sirsam devam visvaksam visvasambhuvam । visvai narayanam devam aksaram paramam padam ॥ 1 ॥ visvatah paramannityam visvam narayanam harim । visvam eva idam purusah tadvisvam upajivati ॥ 2 ॥ patim visvasya atma isvaram sasvatam sivamacyutam । narayanam mahajneyam visvatmanam parayanam ॥ 3 ॥ narayana paro jyotiratma narayanah parah । narayana […]

Sri Jagannatha Ashtakam Lyrics in English With Meaning

Sri Jagannatha Ashtakam Lyrics in English: kadaci tkaḷindi tatavipinasaṅgitakaparo muda gopinari vadanakamalasvadamadhupah ramasambhubrahma marapatiganesarcitapado jagannathah svami nayanapathagami bhavatu me || 1 || bhuje savye venum sirasi sikhipimcham katitate dukulam netrante sahacara kataksam vidadhate sada srimadbṛnda vanavasatililaparicayo jagannathah svami nayanapathagami bhavatu me || 2 || mahambhodhestire kanakarucire nilasikhare vasanprasadanta -ssahajabalabhadrena balina subhadramadhyastha ssakalasurasevavasarado jagannathah svami nayanapathagami […]

Bhaja Govindam Slokam Lyrics in English With Meaning

Bhaja Govindam Slokam in English bhaja govindam bhaja govindam govindam bhaja mudhamate | samprapte sannihite kale nahi nahi raksati dukrinkarane || 1 || mudha jahihi dhanagamatrsnam kuru sadbuddhim manasi vitrsnam | yallabhase nija karmopattam vittam tena vinodaya cittam || 2 || nari stanabhara nabhidesam drsṭva ma ga mohavesam | etanmamsa vasadi vikaram manasi vicintaya varam […]

Vishnu Shatpadi Stotram Lyrics in English With Meaning

Vishnu Shatpadi was written by Adi Shankaracharya Vishnu Shatpadi in English Avinayamapanaya vishno, damaya mana, samaya vishaya mruga thrushnam, Bhootha dayaam vistharaya, tharaya samasara sagaratha.|| 1 || Divya dhooni makarande parimala pari bhoga sachidanande, Sripathi padaaravinde bhava bhaya khedha chidhe vande. || 2 || Sathyapi bhedhapagame nadha thwaham na mamakeenasthwam, Saamudhro hi tharanga kwachana samudhro […]

Sri Rama Pancha Ratna Stotram Lyrics in English

Sri Rama Pancha Ratna Stotram in English kanjatapatrayata locanaya karnavatamsojjvala kundalaya karunyapatraya suvamsajaya namostu ramayasalaksmanaya || 1 || vidyunnibhambhoda suvigrahaya vidyadharaissamstuta sadgunaya viravataraya virodhihartre namostu ramayasalaksmanaya || 2 || samsakta divyayudha karmukaya samudra garvapaharayudhaya sugrivamitraya surarihantre namostu ramayasalaksmanaya || 3 || pitambaralankrta madhyakaya pitamahendramara vanditaya pitre svabhaktasya janasya matre namostu ramayasalaksmanaya || 4 || namo […]

Narayana Stotram Lyrics in English With Meaning

Narayana Stotram was written by Adi Shankaracharya Sri Narayana Stotram in English: Narayana, Narayana Jaya Govinda Hare, || Narayana, Narayana Jaya Gopala Hare. || Karunaaparaavara varunalaya Gambeera. Narayana || 1 || Ghana neeradha Sankasa, krutha kali kalmasha nasana Narayana || 2 || Yamuna theera vihara, drutha kousthubha mani hara, Narayana || 3 || Peethambara paridhana, […]

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram in English || sri visnu astottara satanamastotram || vasudevam hrsikesam vamanam jalasayinam | janardanam harim krsnam srivaksam garudadhvajam || 1 || varaham pundarikaksam nrsimham narakantakam | avyaktam sasvatam visnumanantamajamavyayam || 2 || narayanam gadadhyaksam govindam kirtibhajanam | govardhanoddharam devam bhudharam bhuvanesvaram || 3 || vettaram yannapurusam yannesam yannavahanam | […]

Scroll to top