Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Keerthanas Kulukuga Nadavaro Telugu Lyrics

Home /

Annamayya Keerthana – Kulukuga Nadavaro Lyrics in Telugu: కులుకక నడవరో కొమ్మలాలా | జలజల రాలీని జాజులు మాయమ్మకు || ఒయ్యనే మేను గదలీ నొప్పుగా నడవరో గయ్యాళి శ్రీపాదతాకు కాంతులాలా | పయ్యెద…