Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Keerthanas Raamudu Raaghavudu Malayalam Lyrics

Home /

Annamayya Keerthana – Raamudu Raaghavudu lyrics in Malayalam: രാമുഡു രാഘവുഡു രവികുലു ഡിതഡു | ഭൂമിജകു പതിയൈന പുരുഷ നിധാനമു || അരയ പുത്രകാമേഷ്ടി യംദു പരമാന്നമുന | പരഗ ജനിംചിന പര ബ്രഹ്മമു…