Tag - Ashtakam Lyrics in Oriya

Ashtaka

Achyutashtakam 3 Lyrics in Oriya ॥ Shri Vishnora Ashtanama Stotram

ଅଚ୍ୟୁତାଷ୍ଟକମ୍ ୩ Lyrics in Oriya: ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥ ଅଚ୍ୟୁତଂ କେଶଵଂ ଵିଷ୍ଣୁଂ ହରିଂ ସତ୍ୟଂ ଜନାର୍ଦନମ୍ । ହଂସଂ ନାରାୟଣଂ ଚୈଵମେତନ୍ନାମାଷ୍ଟକଂ ପଠେତ୍ ॥ ୧॥ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ୟଃ...

Ashtaka Shiva Stotram

Agastya Ashtakam Lyrics in Oriya

Agastya Ashtakam in Oriya: ॥ ଅଗସ୍ତ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ॥ ଅଦ୍ୟ ମେ ସଫଲଂ ଜନ୍ମ ଚାଦ୍ୟ ମେ ସଫଲଂ ତପଃ । ଅଦ୍ୟ ମେ ସଫଲଂ ଜ୍ଞାନଂ ଶମ୍ଭୋ ତ୍ଵତ୍ପାଦଦର୍ଶନାତ୍ ॥ ୧ ॥ କୃତାର୍ଥୋଽହଂ କୃତାର୍ଥୋଽହଂ...