Tag - Ashtashloki Stotram in Bengali

Ashtaka

Ashtashloki Lyrics in Bengali | অষ্টশ্লোকী

অষ্টশ্লোকী Lyrics in Bengali: অকারার্থো বিষ্ণুর্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃত্ মকারার্থো জীবস্তদুপকরণং বৈষ্ণবমিদম্ । উকারোঽনন্যর্হং নিয়ময়তি সম্বন্ধমনয়োঃ...