Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

BAPS Temple in New Zealand

BAPS Shri Swaminarayan Mandir Wellington, New Zealand

Wellington BAPS Shri Swaminarayan Mandir Darshan Timings: Monday to Saturday: 7:00 AM to 12:00 Noon & 4:00 PM to 8:00 PM Sunday: 7:00 AM to 8:00 PM Daily Arti Timings: 7:00 AM & 7:00 PM Sabha Timing: Kishore Sabha 4.30 PM to 6.30 PM, Sunday Kishori Sabha 4.30 PM to 6.30 PM, Sunday Yuvak Sabha […]

BAPS Shri Swaminarayan Mandir Rotorua, New Zealand

Rotorua BAPS Shri Swaminarayan Mandir Darshan Timings: Monday to Saturday: 7:15 AM to 12.00 Noon & 4:00 PM to 8:00 PM Sunday: 7:00 AM to 8:00 PM Daily Arti Timings: 7:15 AM & 7:00 PM Sabha Timing: Bal Sabha 5:30 PM – 6:30 PM, Sunday Balika Sabha 5:30 PM – 6:30 PM, Sunday Mahila Sabha […]

BAPS Shri Swaminarayan Mandir Hamilton, New Zealand

Hamilton BAPS Shri Swaminarayan Mandir Darshan Timings: Morning: 7:30 AM to 12:00 Noon Evening: 4:00 PM to 8:00 PM Daily Arti Timings: 7:30 AM & 7:00 PM Hamilton BAPS Shri Swaminarayan Mandir Murtis: Bhagwan Swaminarayan and Aksharbrahaman Gunatitanand Swami Shri Radha-Krishna Dev Shri Sita-Ram Dev and Shri Hanumanji Shri Shiv-Parvati Dev and Shri Ganeshji Shri […]

BAPS Shri Swaminarayan Mandir Christchurch, New Zealand

Christchurch BAPS Shri Swaminarayan Mandir Darshan Timings: Monday to Saturday: 7:00 AM to 12:00 Noon & 4:00 PM to 8:00 PM Sunday: 7:00 AM to 8:00 PM Daily Arti Timings: 7:00 AM & 7:00 PM Christchurch BAPS Shri Swaminarayan Mandir Murtis: Shri Akshar-Purushottam Maharaj Sabha Timing: Mahila Sabha 5:30 PM – 7:30 PM, Sunday Satsang […]

BAPS Shri Swaminarayan Mandir Auckland, New Zealand

Auckland BAPS Shri Swaminarayan Mandir Darshan Timings: Monday to Saturday: 7:00 AM to 12:00 Noon and 4:00 PM to 8:00 PM Sunday: 7:00 AM to 8:00 PM Daily Arti: 7:00 AM & 7:00 PM Sabha Timing: Bal Sabha 5:30 PM – 7:00 PM, Sunday Balika Sabha 5:00 PM – 7:00 PM, Sunday Kishore Sabha 3:30 […]

Scroll to top