Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhaja Govindam Adi Shankaracharya Bengali

Bhaja Govindam Slokam Lyrics in Bengali With Meaning

Bhaja Govindam Slokam was written by Adi Shankaracharya Bhaja Govindam Slokamin Bengali: ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢমতে | সংপ্রাপ্তে সন্নিহিতে কালে নহি নহি রক্ষতি ডুক্রিঙ্করণে || 1 || মূঢ জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু সদ্বুদ্ধিম মনসি বিতৃষ্ণাম | য়ল্লভসে নিজ কর্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম || 2 || নারী স্তনভর নাভীদেশং দৃষ্ট্বা মা গা মোহাবেশম […]

Scroll to top