Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhavabandhamukty Ashtakam Gujarati lyrics

Bhavabandhamuktyashtakam Lyrics in Gujarati | ભવબન્ધમુક્ત્યષ્ટકમ્

ભવબન્ધમુક્ત્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: એકં દ્વિતીયરહિતં સદબાધિતં ચ સચ્ચિત્સ્વરૂપમિતિ યચ્છ્રુતિશીર્ષપૂગૈઃ । જેગીયતે સકલલોકવિવર્તભૂતં તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૧॥ અન્નાસુમાનસમુખપ્રકૃતીઞ્જગાદ કોશાન્છ્રુતિર્યદવબોધકૃતેઽત્ર પઞ્ચ । સર્વાન્તરં ભૃગુમુનિપ્રવરેણ દૃષ્ટં તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૨॥ આનાશકેન તપસા બહુદક્ષિણેન યજ્ઞેન દાનનિચયાચ્છ્રુતિપાઠતશ્ચ । ઇચ્છન્તિ વેત્તુમિહ યદ્ધરણીસુરાગ્ર્યા- સ્તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૩॥ કશ્ચિદ્વિપશ્ચિદિહ સંસૃતિસૌખ્યવાઞ્છાં સન્ત્યજ્ય સદ્ગુરુમુપેત્ય કૃપાપયોઽબ્ધિમ્ । વિજ્ઞાય તદ્વચનતઃ ખલુ મોદતે ય- […]

Scroll to top