Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhavamu lona Baahyamu nanduna Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Hindi: भावमुलोना बाह्यमुनन्दुनु । गोविन्द गोविन्दयनि कोलुववो मनसा ॥ हरि यवतारमुले यखिल देवतलु हरि लोनिवे ब्रह्माण्डम्बुलु । हरि नाममुले अन्नि मन्त्रमुलु हरि हरि हरि हरि यनवो मनसा ॥ विष्णुनि महिमले विहित कर्ममुलु विष्णुनि पोगडेडि वेदम्बुलु । विष्णुडोक्कडे विश्वान्तरात्मुडु विष्णुवु विष्णुवनि वेदकवो मनसा ॥ अच्युतुडितडे आदियु नन्त्यमु अच्युतुडे यसुरान्तकुडु […]

Scroll to top