Tag - bhavamulona lyrics in english

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Hindi: भावमुलोना बाह्यमुनन्दुनु । गोविन्द गोविन्दयनि कोलुववो मनसा ॥ हरि यवतारमुले यखिल देवतलु हरि लोनिवे...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Tamil: பாவமுலோனா பாஹ்யமுனம்துனு | கோவிம்த கோவிம்தயனி கொலுவவோ மனஸா || ஹரி யவதாரமுலே யகில தேவதலு ஹரி லோனிவே...