Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Tag: Dakshina Murthy Stotram

maanasollaasa || shriidakshiNaamuurtistotram.h || vishva.n darpaNadR^ishyamaananagariitulya.n nijaantargataM pashyannaatmani maayayaa bahirivodbhuuta.n yathaa nidrayaa . yaH saakshaatkurute prabodhasamaye svaatmaanamevaadvayaM tasmai shrii gurumuurtaye nama ida.n shriidakshiNaamuurtaye || 1 || biijasyaantarivaa~Nkuro…