Tag - Devi Mahatmyam Argalaa Stotram

Durga Stotram

Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Bengali and English

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Bengali: অস্য়শ্রী অর্গলা স্তোত্র মংত্রস্য় বিষ্ণুঃ ঋষিঃ| অনুষ্টুপ্ছংদঃ| শ্রী মহালক্ষীর্দেবতা|...

Durga Stotram

Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Hindi and English

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Hindi: अस्यश्री अर्गला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णुः ऋषिः। अनुष्टुप्छन्दः। श्री महालक्षीर्देवता।...

Durga Stotram

Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Kannada and English

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Kannada: ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಅರ್ಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ಋಷಿಃ| ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ| ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷೀರ್ದೇವತಾ|...

Durga Stotram

Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Tamil and English

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Tamil: அஸ்யஶ்ரீ அர்களா ஸ்தோத்ர மம்த்ரஸ்ய விஷ்ணுஃ றுஷிஃ| அனுஷ்டுப்சம்தஃ| ஶ்ரீ மஹாலக்ஷீர்தேவதா|...

Durga Stotram

Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Telugu and English

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Telugu: అస్యశ్రీ అర్గళా స్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుః ఋషిః| అనుష్టుప్ఛందః| శ్రీ మహాలక్షీర్దేవతా|...