Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ekash loki Ramaya Nama 1 Lyrics in Gujarati

Home /

॥ એકશ્લોકિ રામાયણમ્ ૧ ॥ આદૌ રામતપોવનાદિગમનં હત્વા મૃગં કાઞ્ચનં var પૂર્વં વૈદેહીહરણં જટાયુમરણં સુગ્રીવસમ્ભાષણમ્ । વાલીનિર્દલનં સમુદ્રતરણં લઙ્કાપુરીદાહનં ( var વાલીનિગ્રહણં) પશ્ચાદ્રાવણકુમ્ભકર્ણહનનમેતદ્ધિ રામાયણમ્ ॥ var કુમ્ભકર્ણકદનં…