Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ekashloki Ramaya Nama Lyrics in Gujarati

Home /

॥ એકશ્લોકિ રામાયણમ્ ૩ ॥ જન્માદૌ ક્રતુરક્ષણં મુનિપતેઃ સ્થાણોર્ધનુર્ભઞ્જનં વૈદેહીગ્રહણં પિતુશ્ચ વચનાદ્ઘોરાટવીગાહનમ્ । કોદણ્ડગ્રહણં ખરાદિમથનં માયામૃગચ્છેદનં બદ્ધાબ્ધિક્રમણં દશાસ્યનિધનં ચૈતદ્ધિ રામાયણમ્ ॥ ઇતિ એકશ્લોકિ રામાયણં (૩) સમ્પૂર્ણમ્ ॥

॥ એકશ્લોકિ રામાયણમ્ ૨ ॥ રામાદૌ જનનં કુમારગમનં યજ્ઞપ્રતીપાલનં શાપાદુદ્ધરણં ધનુર્વિદલનં સીતાઙ્ગનોદ્વાહનમ્ । લઙ્કાયા દહનં સમુદ્રતરણં સૌમિત્રિસમ્મોહનં રક્ષઃ સંહરણં સ્વરાજ્યભવનં ચૈતદ્ધિ રામાયણમ્ ॥ ઇતિ એકશ્લોકિ રામાયણં (૨)…

॥ એકશ્લોકિ રામાયણમ્ ૧ ॥ આદૌ રામતપોવનાદિગમનં હત્વા મૃગં કાઞ્ચનં var પૂર્વં વૈદેહીહરણં જટાયુમરણં સુગ્રીવસમ્ભાષણમ્ । વાલીનિર્દલનં સમુદ્રતરણં લઙ્કાપુરીદાહનં ( var વાલીનિગ્રહણં) પશ્ચાદ્રાવણકુમ્ભકર્ણહનનમેતદ્ધિ રામાયણમ્ ॥ var કુમ્ભકર્ણકદનં…