Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganapati Prarthana lyrics in Bengali

Ganapati Prarthana Ghanapatham Lyrics in Bengali

Ganapati Prarthana Ghanapatham Lyrics in Bengali: ওং গণানা”ম ত্বা গণপ’তিগ্‍ম হবামহে কবিং ক’বীনাম উপমশ্র’বস্তবম | জ্য়েষ্ঠরাজং ব্রহ্ম’ণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ’ শৃণ্বন্নূতিভি’স্সীদ সাদ’নম || প্রণো’ দেবী সর’স্বতী | বাজে’ভির বাজিনীবতী | ধীনাম’বিত্র্য়’বতু || গণেশায়’ নমঃ | সরস্বত্য়ৈ নমঃ | শ্রী গুরুভ্য়ো নমঃ | হরিঃ ওং || ঘনাপাঠঃ গণানা”ম ত্বা গণানা”ম গণানা”ম ত্বা গণপ’তিং গণপ’তিং ত্বা গণানাং” […]

Scroll to top