Tag - Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics

Ganesh Stotram

Sri Ganesha Ashtottara Sata Namavali in Kannada and English

Ganesha Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Kannada: ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದ್ತ್ವೆಮಾತುರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ...

Ads