Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics

Ganesha Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Kannada: ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದ್ತ್ವೆಮಾತುರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ…