Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Gosthesvara Bengali Ashtakam

Home /

গোষ্ঠেশ্বরাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: সত্যজ্ঞানমনন্তমদ্বয়সুখাকারং গুহান্তঃস্থিত- শ্রীচিদ্ব্যোম্নি চিদর্করূপমমলং য়দ্ ব্রহ্ম তত্ত্বং পরম্ । নির্বীজস্থলমধ্যভাগবিলসদ্গোষ্ঠোত্থবল্মীক- সম্ভূতং সত্ পুরতো বিভাত্যহহ তদ্গোষ্ঠেশলিঙ্গাত্মনা ॥ ১॥ সর্বজ্ঞত্বনিদানভূতকরুণামূর্তিস্বরূপামলা চিচ্ছক্তির্জডশক্তিকৈতববশাত্ কাঞ্চীনদীত্বং গতা । বল্মীকাশ্রয়গোষ্ঠনায়কপরব্রহ্মৈক্যকর্ত্রী…