Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kaveri Ashtakam And Mantra in Hindi

Kaveri Ashtakam Lyrics in Hindi | कावेर्यष्टकम्

कावेर्यष्टकम् Lyrics in Hindi: मरुद्वृधे मान्यजलप्रवाहे कवेरकन्ये नमतां शरण्ये । मान्ये विधेर्मानसपुत्रि सौम्ये कावेरि कावेरि मम प्रसीद ॥ १॥ देवेशवन्द्ये विमले नदीशि परात्परे पावनि नित्यपूर्णे । समस्तलोकोत्तमतीर्थपादे कावेरि कावेरि मम प्रसीद ॥ २॥ वेदानुवेद्ये विमलप्रवाहे विशुद्धयोगीन्द्रनिवासयोग्ये । रङ्गेशभोगायतनात्तपारे कावेरि कावेरि मम प्रसीद ॥ ३॥ भक्तानुकम्पे ह्यतिभाग्यलब्धे नित्ये जगन्मङ्गलदानशीले । निरञ्जने दक्षिणदेशगङ्गे कावेरि कावेरि मम प्रसीद […]

Scroll to top