Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Keelaka Stotram in Hindi

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram Lyrics in Hindi With Meaning

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram in Hindi: अस्य श्री कीलक स्तोत्र महा मन्त्रस्य । शिव ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । महासरस्वती देवता । मन्त्रोदित देव्यो बीजम् । नवार्णो मन्त्रशक्ति।श्री सप्त शती मन्त्र स्तत्वं स्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वएन जपे विनियोगः । ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे । श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ […]

Scroll to top