Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kerala Nivedyams Materials

Main Nivedyams and Poojas Performed in All Kerala Temples

Nivedyams: Malar Nivedyam Usha Payasam Koottu Payasam Kadum Payasam Aravana Payasam Pal Payasam Chathussatham Arunazhi Payasam Idichu Pizhinja Payasam Ellu Payasam Avil Nivedyam Vella Nivedyam Unniyappam Ada Nivedyam Modakam Venna Nivedyam Kadali Pazha Nivedyam Vazhuthananga Nivedyam Kazhaya Nivedyam Mukkudi Nivedyam Trimaduram Panchamrutham Offerings (Vazhipadu): Shangha Abhishekam Rudra Abhishekam Ksheera Abhishekam Ilaneer Abhishekam Bhasma Abhishekam Kalabha […]

Scroll to top