Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Keshav Ashtakam in Gujarati

Keshavashtakam Lyrics in Gujarati | કેશવાષ્ટકમ્

કેશવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: નવપ્રિયકમઞ્જરીરચિતકર્ણપૂરશ્રિયં વિનિદ્રતરમાલતીકલિતશેખરેણોજ્જ્વલમ્ । દરોચ્છ્વસિતયૂથિકાગ્રથિતવલ્ગુવૈકક્ષકૃત્ વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૧॥ પિશઙ્ગિ મણિકસ્તનિ પ્રણતશૃઙ્ગિ પિઙ્ગેક્ષણે મૃદઙ્ગમુખિ ધૂમલે શવલિ હંસિ વંશીપ્રિયે । ઇતિ સ્વસુરભિકુલં તરલમાહ્વયન્તં મુદા વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૨॥ ઘનપ્રણયમેદુરાન્ મધુરનર્મગોષ્ઠીકલા વિલાસનિલયાન્ મિલદ્વિવિધવેશવિદ્યોતિનઃ । સખીન્ અખિલસારયા પથિષુ હાસયન્તં ગિરા વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૩॥ શ્રમામ્બુકણિકાવલીદરવિલીઢગણ્ડાન્તરં સમૂઢાગિરિધાતુભિર્લિખિતચારુપત્રાઙ્કુરમ્ […]

Scroll to top