Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kiratha Ashtakam Text in Gujarati

Kiratha Ashtakam Lyrics in Gujarati | કિરાતાષ્ટકં

કિરાતાષ્ટકં Lyrics in Gujarati: શ્રીઃ ॥ શ્રીગણેશાય નમઃ । કિરાતશાસ્ત્રે નમઃ ॥ અથ કિરાતાષ્ટકમ્ ॥ પ્રત્યર્થિ-વ્રાત-વક્ષઃસ્થલ-રુધિરસુરાપાનમત્તા પૃષત્કં ચાપે સન્ધાય તિષ્ઠન્ હૃદયસરસિજે મામકે તાપહં તમ્ । પિમ્ભોત્તંસઃ શરણ્યઃ પશુપતિતનયો નીરદાભઃ પ્રસન્નો દેવઃ પાયાદપાયાત્ શબરવપુરસૌ સાવધાનઃ સદા નઃ ॥ ૧॥ આખેટાય વનેચરસ્ય ગિરિજાસક્તસ્ય શમ્ભોઃ સુતઃ ત્રાતું યો ભુવનં પુરા સમજનિ ખ્યાતઃ કિરાતાકૃતિઃ । કોદણ્ડક્ષુરિકાધરો ઘનરવઃ પિઞ્છાવતંસોજ્જ્વલઃ સ […]

Scroll to top