Tag - Lord Shiva Devotional Sthothras Kannada

Shiva Stotram

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics in Kannada

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam in Kannada: ಉಮಾಕಾಂತಾಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ದೇವಾಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ಸರ್ವಮಂಗಳ ರೂಪಾಯ ಶ್ರೀ ನಗೇಂದ್ರ ನಿವಾಸಿನೇ...