Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Tag: Lord Shiva Mantras Hindi

Shiva Bhujangam Stotram was wrote by adi shankaracharya. Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujangam Stotram Lyrics in Hindi गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम् । कनद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे…

Lord Shiva Stotram – Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Hindi: शिवो महेश्वरश्शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ 1 ॥ शङ्करश्शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोम्बिकानाथः…