Tag - Lord Vishnu Slokam Malayalam

Vishnu Stotram

Govinda Namavali Lyrics in Malayalam | Govinda Namalu

Sri Vishnu Stotram – Govinda Namavali Lyrics in Malayalam: ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ ഭക്ത വത്സല ഗോവിംദാ ഭാഗവതാ പ്രിയ ഗോവിംദാ നിത്യ നിര്മല...

Ads