Tag - Maha Maya Ashtakam Gujarati lyrics

Ashtaka

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Gujarati | મહામાયાષ્ટકમ્

મહામાયાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati : ॥ (પૈઙ્ગનાડુ) ગણપતિશાસ્ત્રિકૃતમ્ ॥ સત્સ્વન્યેષ્વપિ દૈવતેષુ બહુષુ પ્રાયો જના ભૂતલે યામેકાં જનનીતિ સન્તતમમી જલ્પન્તિ...