Tag - Manyu Suktam Lyrics in Telugu

Shiva Stotram

Manyu Suktam Lyrics in Telugu | Lord Shiva Stotram

Manyu Suktam in Telugu: ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84 యస్తే” మన్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ | సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా...