Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayanathe Namo Namo Annamayya Keerthana Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Narayanathe Namo Namo in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Narayanathe Namo Namo Lyrics in Hindi: नारायणते नमो नमो नारद सन्नुत नमो नमो ॥ मुरहर भवहर मुकुन्द माधव गरुड गमन पङ्कजनाभ । परम पुरुष भवबन्ध विमोचन नर मृग शरीर नमो नमो ॥ जलधि शयन रविचन्द्र विलोचन जलरुह भवनुत चरणयुग । बलिबन्धन गोप वधू वल्लभ नलिनो दरते नमो नमो ॥ आदिदेव सकलागम पूजित […]

Scroll to top