Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

narayanathe namo namo Tamil

Annamayya Keerthana – Narayanathe Namo Namo in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Narayanathe Namo Namo Lyrics in Tamil: னாராயணதே னமோ னமோ னாரத ஸன்னுத னமோ னமோ || முரஹர பவஹர முகும்த மாதவ கருட கமன பம்கஜனாப | பரம புருஷ பவபம்த விமோசன னர ம்றுக ஶரீர னமோ னமோ || ஜலதி ஶயன ரவிசம்த்ர விலோசன ஜலருஹ பவனுத சரணயுக | பலிபம்தன கோப வதூ வல்லப னலினோ தரதே னமோ னமோ || ஆதிதேவ ஸகலாகம பூஜித […]

Scroll to top