Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nava Durga Sanskrit Stotra in Hindi

Nava Durga Stotram in Hindi

Nava Durga Stotram Lyrics in Hindi ॥ नवदुर्गा स्तोत्रम् ॥ ॥ देवी शैलपुत्री ॥ वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढाम् शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् ॥ १ ॥ ॥ देवी ब्रह्मचारिणी ॥ दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥ २ ॥ ॥ देवी चन्द्रघण्टा ॥ पिण्डजप्रवरारूढा चन्दकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यम् चन्द्रघण्टेति विश्रुता ॥ ३ ॥ ॥ देवी कूष्माण्डा […]

Scroll to top