Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Navanitapriya Ashtakam lyrics in Hindi

Shri Navanita Priya Ashtakam Lyrics in Hindi | श्रीनवनीतप्रियाष्टकम्

श्रीनवनीतप्रियाष्टकम् Lyrics in Hindi: अलकावृतलसदलिके विरचितकस्तूरिकातिलके । चपलयशोदाबाले शोभितभाले मतिर्मेऽस्तु ॥ १॥ मुखरितनूपुरचरणे कटिबद्धक्षुद्रघण्टिकावरणे । द्वीपिकरजकृतभूषणभूषितहृदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २॥ करधृतनवनवनीते हितकृतजननीविभीषिकाभिते । रतिमुद्वहताच्चेतो गोपीभिर्वश्यतां नीते ॥ ३॥ बालदशामतिमुग्धे चोरितदुग्धे व्रजाङ्गनाभवनात् । तदुपालम्भवचोभयविभ्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४॥ व्रजकर्दमलिप्ताङ्गे स्वरूपसुषमाजितानङ्गे । कृतनन्दाङ्गणरिङ्गण विविधविहारे मतिर्मेऽस्तु ॥ ५॥ करवरधृतलघुलकुटे विचित्रमायूरचन्द्रिकामुकुटे । नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मतिर्मेऽस्तु ॥ ६॥ अभिनन्दनकृतनृत्ये विरचितनिजगोपिकाकृत्ये । आनन्दितनिजभृत्ये प्रहसनमुदिते […]

Scroll to top