Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Nela Moodu Shobanalu Lyrics Hindi

Home /

Annamayya Keerthana – Nela Moodu Shobanalu Lyrics in Hindi: नेलमूडु शोभनालु नीकु नतनिकिदगु । कलकालमुनु निच्चकल्याणमम्मा ॥ रामनाममतनिदि रामवु नीवैतेनु । चामन वर्णमतडु चामवु नीवु । वामनुडन्दुरतनि…