Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nela Moodu Shobanalu Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Nelamoodu Sobhanaalu in Malayalam

Annamayya Keerthana – Nela Moodu Shobanalu Lyrics in Malayalam: നെലമൂഡു ശോഭനാലു നീകു നതനികിദഗു | കലകാലമുനു നിച്ചകല്യാണമമ്മാ || രാമനാമമതനിദി രാമവു നീവൈതേനു | ചാമന വര്ണമതഡു ചാമവു നീവു | വാമനുഡംദുരതനി വാമനയനവു നീവു | പ്രേമപുമീ യിദ്ദരികി പേരുബലമൊകടേ || ഹരി പേരാതനികി ഹരിണേക്ഷണവു നീവു | കരിഗാചെദാനു നീവു കരിയാനവു | സരി ജലധിശായി ജലധികന്യവു നീവു | ബെരസി മീയിദ്ദരികി ബേരുബലമൊകടേ || ജലജ നാഭുഡതഡു ജലജമുഖിവി […]

Scroll to top