Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Nela Moodu Shobanalu Lyrics Telugu

Annamayya Keerthana – Nela Moodu Shobanalu Lyrics in Telugu: నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికిదగు | కలకాలమును నిచ్చకల్యాణమమ్మా || రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను | చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు | వామనుడందురతని…