Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Samba Dashakam Telugu Devotional song

Home /

సామ్బ దశకమ్ Lyrics in Telugu: సామ్బో నః కులదైవతం పశుపతే సామ్బ త్వదీయా వయం సామ్బం స్తౌమి సురాసురోరగగణాః సామ్బేన సన్తారితాః | సామ్బాయాస్తు నమో మయా విరచితం సామ్బాత్ పరం నో భజే సామ్బస్యానుచరోఽస్మ్యహం…