Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sankeerthanas of Annamayya Malayalam

Home /

Annamayya Keerthana – Adivo Alladivo Lyrics in Malayalam: അദിവോ അല്ലദിവോ ശ്രീ ഹരി വാസമു പദിവേല ശേഷുല പഡഗല മയമു || അദെ വേംകടാചല മഖിലോന്നതമു അദിവോ ബ്രഹ്മാദുല കപുരൂപമു | അദിവോ നിത്യനിവാസ…