Tag - Shiva Mangalashtakam English

Shiva Stotram

Shiva Mangalashtakam Lyrics in Bengali With Meaning

Shiva Mangalashtakam in Bengali: ভবায় চংদ্রচূডায় নির্গুণায় গুণাত্মনে | কালকালায় রুদ্রায় নীলগ্রীবায় মংগলম || 1 || বৃষারূঢায় ভীমায় ব্য়াঘ্রচর্মাংবরায় চ |...

Shiva Stotram

Shiva Mangalashtakam Lyrics in Hindi With Meaning

Shiva Mangalashtakam in Hindi: भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने । कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥ वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च ।...

Shiva Stotram

Shiva Mangalashtakam Lyrics in Kannada With Meaning

Shiva Mangalashtakam in Kannada: ಭವಾಯ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ | ಕಾಲಕಾಲಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 1 || ವೃಷಾರೂಢಾಯ ಭೀಮಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಚ |...

Ads