Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shiva Stotra by Swami Vivekananda

shivastotram.h Lyrics in English: OM namah shivaaya nikhilabhuvanajanmasthamabhangaprarohaah akalitamahimaanah kalpitaa yatra tasminh suvimalagaganaabhe ishasanstheapyanishe mama bhavatu bhaveasminh bhaasuro bhaavabandhah nihatanikhilamoheadhishata yatra rudha prakatitaparapremnaa yo mahadeva sangyah ashithilaparirambhah…