Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Meenakshi Ashtakam Lyrics in Hindi

Home /

श्रीमीनाक्षीमणिमालाष्टकम् Lyrics in Hindi: मधुरापुरिनायिके नमस्ते मधुरालापिशुकाभिरामहस्ते । मलयध्वजपाण्ड्यराजकन्ये मयि मीनाक्षि कृपां विधेहि धन्ये ॥ १॥ कचनिर्जितकालमेघकान्ते कमलासेवितपादपङ्कजान्ते । मधुरापुरवल्लभेष्टकान्ते मयि मीनाक्षि कृपां विधेहि शान्ते ॥ २॥…