Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Venkateswara Suprabhatam Meaning

Home /

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Bengali: কৌসল্য়া সুপ্রজা রাম পূর্বাসংধ্য়া প্রবর্ততে | উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্য়ং দৈবমাহ্নিকম || 1 || উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিংদ উত্তিষ্ঠ গরুডধ্বজ |…

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Oriya: କୌସଲ୍ୟା ସୁପ୍ରଜା ରାମ ପୂର୍ଵାସଂଧ୍ୟା ପ୍ରଵର୍ତତେ | ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ନରଶାର୍ଦୂଲ କର୍ତଵ୍ୟଂ ଦୈଵମାହ୍ନିକମ || 1 || ଉତ୍ତିଷ୍ଠୋତ୍ତିଷ୍ଠ ଗୋଵିଂଦ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଗରୁଡଧ୍ଵଜ |…

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Gujarati: કૌસલ્યા સુપ્રજા રામ પૂર્વાસંધ્યા પ્રવર્તતે | ઉત્તિષ્ઠ નરશાર્દૂલ કર્તવ્યં દૈવમાહ્નિકમ || 1 || ઉત્તિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ગોવિંદ ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ |…

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Malayalam: കൗസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂര്വാസംധ്യാ പ്രവര്തതേ | ഉത്തിഷ്ഠ നരശാര്ദൂല കര്തവ്യം ദൈവമാഹ്നികമ് || 1 || ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഗോവിംദ ഉത്തിഷ്ഠ ഗരുഡധ്വജ |…

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Kannada: ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ | ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಮ್ || 1 || ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ |…

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Tamil: கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸம்த்யா ப்ரவர்ததே | உத்திஷ்ட னரஶார்தூல கர்தவ்யம் தைவமாஹ்னிகம் || 1 || உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கோவிம்த உத்திஷ்ட கருடத்வஜ |…

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Hindi: कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ 1 ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।…

Annamayya Keerthana – Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics in Telugu: కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || 1 || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |…