Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sriramanatha Stutih Telugu Devotional song

Home /

శ్రీరామనాథ స్తుతిః Lyrics in Telugu : శ్రీరామపూజితపదామ్బుజ చాపపాణే శ్రీచకరాజకృతవాస కృపామ్బురాశే | శ్రీసేతుమూలచరణప్రవణాన్తరఙ్గ శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ ||౧|| నమ్రాఘవృన్దవినివారణబద్ధదీక్ష శైలాధిరాజతనయాపరిరబ్ధవర్ష్మన్ | శ్రీనాథముఖ్యసురవర్యనిషేవితాఙ్ఘ్రే శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ ||౨|| శూరాహితేభవదనాశ్రితపార్శ్వభాగ…