1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Parashurama | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Sri Parashurama Sahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীপরশুরামসহস্রনামাবলিঃ ॥
অথ বিনিয়োগঃ ।
ওঁ অস্য শ্রীজামদগ্ন্যসহস্রনামাবলিমহামন্ত্রস্য শ্রীরাম ঋষিঃ ।
জামদগ্ন্যঃ পরমাত্মা দেবতা ।
অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ । শ্রীমদবিনাশরামপ্রীত্যর্থং
চতুর্বিধপুরুষার্থসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

অথ করন্যাসঃ ।
ওঁ হ্রাং গোবিন্দাত্মনে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং মহীধরাত্মনে তর্জনীভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রূং হৃষীকেশাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রৈং ত্রিবিক্রমাত্মনে অনামিকাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রৌং বিষ্ণ্বাত্মনে কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রঃ মাধবাত্মনে করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

অথ হৃদয়ন্যাসঃ ।
ওঁ হ্রাং গোবিন্দাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীং মহীধরাত্মনে শিরসে স্বাহা ।
ওঁ হ্রূং হৃষীকেশাত্মনে শিখায়ৈ বষট্ ।
ওঁ হ্রৈং ত্রিবিক্রমাত্মনে কবচায় হুম্ ।
ওঁ হ্রৌং বিষ্ণ্বাত্মনে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
ওঁ হ্রঃ মাধবাত্মনে অস্ত্রায় ফট্ ।
অথ ধ্যানম্ ।
শুদ্ধজাম্বূনদনিভং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ।
সর্বাভরণসংয়ুক্তং কৃষ্ণাজিনধরং বিভুম্ ॥ ১॥

বাণচাপৌ চ পরশুমভয়ং চ চতুর্ভুজৈঃ ।
প্রকোষ্ঠশোভি রুদ্রাক্ষৈর্দধানং ভৃগুনন্দনম্ ॥ ২॥

হেময়জ্ঞোপবীতং চ স্নিগ্ধস্মিতমুখাম্বুজম্ ।
দর্ভাঞ্চিতকরং দেবং ক্ষত্রিয়ক্ষয়দীক্ষিতম্ ॥ ৩॥

শ্রীবত্সবক্ষসং রামং ধ্যায়েদ্বৈ ব্রহ্মচারিণম্ ।
হৃত্পুণ্ডরীকমধ্যস্থং সনকাদ্যৈরভিষ্টুতম্ ॥ ৪॥

সহস্রমিব সূর্যাণামেকীভূয় পুরঃ স্থিতম্ ।
তপসামিব সন্মূর্তিং ভৃগুবংশতপস্বিনম্ ॥ ৫॥

চূডাচুম্বিতকঙ্কপত্রমভিতস্তূণীদ্বয়ং পৃষ্ঠতো
ভস্মস্নিগ্ধপবিত্রলাঞ্ছনবপুর্ধত্তে ত্বচং রৌরবীম্ ।
মৌঞ্জ্যা মেখলয়া নিয়ন্ত্রিতমধোবাসশ্চ মাঞ্জিষ্ঠকম্
পাণৌ কার্মুকমক্ষসূত্রবলয়ং দণ্ডং পরং পৈপ্পলম্ ॥ ৬॥

রেণুকাহৃদয়ানন্দং ভৃগুবংশতপস্বিনম্ ।
ক্ষত্রিয়াণামন্তকং পূর্ণং জামদগ্ন্যং নমাম্যহম্ ॥ ৭॥

অব্যক্তব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে ।
সমস্তজগদাধারমূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৮॥

॥ শ্রীপরশুরামদ্বাদশনামানি ॥

হরিঃ পরশুধারী চ রামশ্চ ভৃগুনন্দনঃ ।
একবীরাত্মজো বিষ্ণুর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥

সহ্যাদ্রিবাসী বীরশ্চ ক্ষত্রজিত্পৃথিবীপতিঃ ।
ইতি দ্বাদশনামানি ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ।
য়স্ত্রিকালে পঠেন্নিত্যং সর্বত্র বিজয়ী ভবেত্ ॥

অথ শ্রীপরশুরামসহস্রনামাবলিঃ ।
ওঁ রামায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ মহাবিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ভার্গবায় নমঃ ।
ওঁ জমদগ্নিজায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বরূপিণে নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশক্তিধৃষে নমঃ । ১০
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ কঞ্জলোচনায় নমঃ ।
ওঁ রাজেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সদাচারায় নমঃ ।
ওঁ জামদগ্ন্যায় নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ পরমার্থৈকনিরতায় নমঃ ।
ওঁ জিতামিত্রায় নমঃ । ২০
ওঁ জনার্দনায় নমঃ ।
ওঁ ঋষিপ্রবরবন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ দান্তায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ অদীনায় নমঃ ।
ওঁ দীনসাধকায় নমঃ ।
ওঁ অভিবাদ্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীরায় নমঃ । ৩০
ওঁ তপস্বিনে নমঃ ।
ওঁ নিয়মপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভুবে নমঃ ।
ওঁ সর্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বদৃশে নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ ঈশানায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবাদয়ে নমঃ ।
ওঁ বরীয়সে নমঃ । ৪০
ওঁ সর্বগায় নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববেদাদয়ে নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানভাব্যায় নমঃ ।
ওঁ অপরিচ্ছেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ । ৫০
ওঁ প্রতাপবতে নমঃ ।
ওঁ জিতক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ গুডাকেশায় নমঃ ।
ওঁ দ্যুতিমতে নমঃ ।
ওঁ অরিমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ রেণুকাতনয়ায় নমঃ ।
ওঁ সাক্ষাদজিতায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিপুলাংসায় নমঃ ।
ওঁ মহোরস্কায় নমঃ । ৬০
ওঁ অতীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ অনাদয়ে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকারিমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ সত্যব্রতায় নমঃ ।
ওঁ সত্যসন্ধায় নমঃ । ৭০
ওঁ পরমধার্মিকায় নমঃ ।
ওঁ লোকাত্মনে নমঃ ।
ওঁ লোককৃতে নমঃ ।
ওঁ লোকবন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বময়ায় নমঃ ।
ওঁ নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ বশ্যায় নমঃ ।
ওঁ দয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুধিয়ে নমঃ ।
ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ । ৮০
ওঁ দক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সর্বৈকপাবনায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ সুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ অজিনবাসসে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসূত্রধরায় নমঃ ।
ওঁ সমায় নমঃ । ৯০
ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
ওঁ মহর্ষয়ে নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ মৌঞ্জীভৃতে নমঃ ।
ওঁ দণ্ডধারকায় নমঃ ।
ওঁ কোদণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বজিতে নমঃ ।
ওঁ শত্রুদর্পাঘ্নে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ । ১০০ ।

ওঁ ব্রহ্মর্ষয়ে নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ কমণ্ডলুধরায় নমঃ ।
ওঁ কৃতিনে নমঃ ।
ওঁ মহোদারায় নমঃ ।
ওঁ অতুলায় নমঃ ।
ওঁ ভাব্যায় নমঃ ।
ওঁ জিতষড্বর্গমণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ কান্তায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ । ১১০
ওঁ সুকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ দ্বিভুজায় নমঃ ।
ওঁ আদিপূরুষায় নমঃ ।
ওঁ অকল্মষায় নমঃ ।
ওঁ দুরারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাবাসায় নমঃ ।
ওঁ কৃতাগমায় নমঃ ।
ওঁ বীর্যবতে নমঃ ।
ওঁ স্মিতভাষিণে নমঃ ।
ওঁ নিবৃত্তাত্মনে নমঃ । ১২০
ওঁ পুনর্বসবে নমঃ ।
ওঁ অধ্যাত্ময়োগকুশলায় নমঃ ।
ওঁ সর্বায়ুধবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞস্বরূপিণে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞেশায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপালায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ ঘনশ্যামায় নমঃ ।
ওঁ স্মৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ শূরায় নমঃ । ১৩০
ওঁ জরামরণবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ ধীরায় নমঃ ।
ওঁ দান্তায় নমঃ ।
ওঁ সুরূপায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতীর্থময়ায় নমঃ ।
ওঁ বিধয়ে নমঃ ।
ওঁ বর্ণিনে নমঃ ।
ওঁ বর্ণাশ্রমগুরবে নমঃ ।
ওঁ সর্বজিতে নমঃ ।
ওঁ পুরুষায় নমঃ । ১৪০
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ শিবশিক্ষাপরায় নমঃ ।
ওঁ য়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাণায় নমঃ ।
ওঁ রূপায় নমঃ ।
ওঁ দুর্জ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ ক্রূরায় নমঃ । ১৫০
ওঁ ক্রতবে নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ আনন্দায় নমঃ ।
ওঁ গুণশ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তদৃষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ গুণাকরায় নমঃ ।
ওঁ ধনুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ ধনুর্বেদায় নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ জনেশ্বরায় নমঃ । ১৬০
ওঁ বিনীতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মহাকায়ায় নমঃ ।
ওঁ তপস্বিরাজে নমঃ ।
ওঁ অখিলাদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ বিনীতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিশারদায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিণে নমঃ । ১৭০
ওঁ মরীচয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বকামদায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতিকল্পায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেশায় নমঃ ।
ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ লোকাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ গভীরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভক্তবরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষে নমঃ । ১৮০
ওঁ আনন্দরূপায় নমঃ ।
ওঁ বহ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়ায় নমঃ ।
ওঁ আশ্রমিণে নমঃ ।
ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্তপোমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ রবয়ে নমঃ ।
ওঁ পরশুধৃষে নমঃ ।
ওঁ স্বরাজে নমঃ ।
ওঁ বহুশ্রুতায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবাদিনে নমঃ । ১৯০
ওঁ ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ সহনায় নমঃ ।
ওঁ বলায় নমঃ ।
ওঁ সুখদায় নমঃ ।
ওঁ কারণায় নমঃ ।
ওঁ ভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভববন্ধবিমোক্ষকৃতে নমঃ ।
ওঁ সংসারতারকায় নমঃ ।
ওঁ নেত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বদুঃখবিমোক্ষকৃতে নমঃ । ২০০ ।

ওঁ দেবচূডামণয়ে নমঃ ।
ওঁ কুন্দায় নমঃ ।
ওঁ সুতপসে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ নিয়তকল্যাণায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ দুঃস্বপ্ননাশনায় নমঃ ।
ওঁ নীতয়ে নমঃ । ২১০
ওঁ কিরীটিনে নমঃ ।
ওঁ স্কন্দদর্পহৃতে নমঃ ।
ওঁ অর্জুনায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণঘ্নে নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রভুজজিতে নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্রিয়ান্তকরায় নমঃ ।
ওঁ শূরায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিতিভারকরান্তকৃতে নমঃ । ২২০
ওঁ পরশ্বধধরায় নমঃ ।
ওঁ ধন্বিনে নমঃ ।
ওঁ রেণুকাবাক্যতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ বীরঘ্নে নমঃ ।
ওঁ বিষমায় নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃবাক্যপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ মাতৃপ্রাণদায় নমঃ ।
ওঁ ঈশায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মতত্ত্ববিশারদায় নমঃ । ২৩০
ওঁ পিতৃক্রোধহরায় নমঃ ।
ওঁ ক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তজিহ্বসমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ স্বভাবভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ শম্ভবে নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ ।
ওঁ স্থবিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ স্থবিরায় নমঃ । ২৪০
ওঁ বালায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্যদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ বিনীতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাক্ষবলয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুধিয়ে নমঃ ।
ওঁ অক্ষকর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাংশবে নমঃ । ২৫০
ওঁ দীপ্তায় নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ আদিত্যায় নমঃ ।
ওঁ কালরুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ কালচক্রপ্রবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ কবচিনে নমঃ ।
ওঁ কুণ্ডলিনে নমঃ ।
ওঁ খড্গিনে নমঃ ।
ওঁ চক্রিণে নমঃ ।
ওঁ ভীমপরাক্রমায় নমঃ । ২৬০
ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ বীরসিংহায় নমঃ ।
ওঁ জগদাত্মনে নমঃ ।
ওঁ জগদ্গুরবে নমঃ ।
ওঁ অমৃত্যবে নমঃ ।
ওঁ জন্মরহিতায় নমঃ ।
ওঁ কালজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ মহাপটবে নমঃ ।
ওঁ নিষ্কলঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ গুণগ্রামায় নমঃ । ২৭০
ওঁ অনির্বিণ্ণায় নমঃ ।
ওঁ স্মররূপধৃষে নমঃ ।
ওঁ অনির্বেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ শতাবর্তায় নমঃ ।
ওঁ দণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ দময়িত্রে নমঃ ।
ওঁ দমায় নমঃ ।
ওঁ প্রধানায় নমঃ ।
ওঁ তারকায় নমঃ ।
ওঁ ধীমতে নমঃ । ২৮০
ওঁ তপস্বিনে নমঃ ।
ওঁ ভূতসারথয়ে নমঃ ।
ওঁ অহসে নমঃ ।
ওঁ সংবত্সরায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিনে নমঃ ।
ওঁ সংবত্সরকরায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিজায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ লোকনাথায় নমঃ ।
ওঁ শাখিনে নমঃ । ২৯০
ওঁ দণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ ।
ওঁ জটিনে নমঃ ।
ওঁ কালয়োগিনে নমঃ ।
ওঁ মহানন্দায় নমঃ ।
ওঁ তিগ্মমন্যবে নমঃ ।
ওঁ সুবর্চসে নমঃ ।
ওঁ অমর্ষণায় নমঃ ।
ওঁ মর্ষণাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তাত্মনে নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ হুতাশনায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববাসসে নমঃ ।
ওঁ সর্বচারিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বাধারায় নমঃ ।
ওঁ বিরোচনায় নমঃ ।
ওঁ হৈমায় নমঃ ।
ওঁ হেমকরায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মায় নমঃ ।
ওঁ দুর্বাসসে নমঃ ।
ওঁ বাসবায় নমঃ । ৩১০
ওঁ য়মায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রতেজসে নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ জয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়ায় নমঃ ।
ওঁ কালজিতে নমঃ ।
ওঁ সহস্রহস্তায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়ায় নমঃ ।
ওঁ দুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞভাগভুজে নমঃ । ৩২০
ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্বালিনে নমঃ ।
ওঁ মহাজ্বালায় নমঃ ।
ওঁ অতিধূমায় নমঃ ।
ওঁ হুতায় নমঃ ।
ওঁ হবিষে নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিদায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিভাগায় নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ ভর্গায় নমঃ । ৩৩০
ওঁ পরায় নমঃ ।
ওঁ য়ূনে নমঃ ।
ওঁ মহত্পাদায় নমঃ ।
ওঁ মহাহস্তায় নমঃ ।
ওঁ বৃহত্কায়ায় নমঃ ।
ওঁ মহায়শসে নমঃ ।
ওঁ মহাকট্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ মহাবাহবে নমঃ ।
ওঁ মহাকরায় নমঃ । ৩৪০
ওঁ মহানাসায় নমঃ ।
ওঁ মহাকম্ববে নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায় নমঃ ।
ওঁ পয়োনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাবক্ষসে নমঃ ।
ওঁ মহৌজসে নমঃ ।
ওঁ মহাকেশায় নমঃ ।
ওঁ মহাজনায় নমঃ ।
ওঁ মহামূর্ধ্নে নমঃ ।
ওঁ মহামাত্রায় নমঃ । ৩৫০
ওঁ মহাকর্ণায় নমঃ ।
ওঁ মহাহনবে নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষাকারায় নমঃ ।
ওঁ মহাকেতবে নমঃ ।
ওঁ মহাদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ মহামুখায় নমঃ ।
ওঁ একবীরায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীরায় নমঃ ।
ওঁ বসুদায় নমঃ ।
ওঁ কালপূজিতায় নমঃ । ৩৬০
ওঁ মহামেঘনিনাদিনে নমঃ ।
ওঁ মহাঘোষায় নমঃ ।
ওঁ মহাদ্যুতয়ে নমঃ ।
ওঁ শৈবায় নমঃ ।
ওঁ শৈবাগমাচারিণে নমঃ ।
ওঁ হৈহয়ানাং কুলান্তকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগুহ্যময়ায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রিণে নমঃ ।
ওঁ বহুলায় নমঃ ।
ওঁ কর্মসাধনায় নমঃ । ৩৭০
ওঁ কামিনে নমঃ ।
ওঁ কপয়ে নমঃ ।
ওঁ কামপালায় নমঃ ।
ওঁ কামদেবায় নমঃ ।
ওঁ কৃতাগমায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগোচরায় নমঃ ।
ওঁ লোকনেত্রে নমঃ ।
ওঁ মহানাদায় নমঃ । ৩৮০
ওঁ কালয়োগিনে নমঃ ।
ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ অসঙ্খ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ বীর্যকৃতে নমঃ ।
ওঁ বীর্যকোবিদায় নমঃ ।
ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিয়দ্গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বামরমুনীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সুরেশায় নমঃ । ৩৯০
ওঁ শরণায় নমঃ ।
ওঁ শর্মণে নমঃ ।
ওঁ শব্দব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ সতাং গতয়ে নমঃ ।
ওঁ নির্লেপায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্প্রপঞ্চাত্মনে নমঃ ।
ওঁ নির্ব্যগ্রায় নমঃ ।
ওঁ ব্যগ্রনাশনায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পূতায় নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ শিবারম্ভায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রভুজজিতে নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ নিরবদ্যপদোপায়ায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিসাধনায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ ব্যূঢোরস্কায় নমঃ ।
ওঁ জনেশ্বরায় নমঃ । ৪১০
ওঁ দ্যুমণয়ে নমঃ ।
ওঁ তরণয়ে নমঃ ।
ওঁ ধন্যায় নমঃ ।
ওঁ কার্তবীর্যবলাপঘ্নে নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মণাগ্রজবন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ নরায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ একজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ নিরাতঙ্কায় নমঃ । ৪২০
ওঁ মত্স্যরূপিণে নমঃ ।
ওঁ জনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ সুমুখায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ কূর্মায় নমঃ ।
ওঁ বারাহকায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপকায় নমঃ ।
ওঁ নারসিংহায় নমঃ ।
ওঁ বলিজিতে নমঃ । ৪৩০
ওঁ মধুসূদনায় নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসহায় নমঃ ।
ওঁ ভূষণায় নমঃ ।
ওঁ ভূতবাহনায় নমঃ ।
ওঁ নিবৃত্তায় নমঃ ।
ওঁ সংবৃত্তায় নমঃ ।
ওঁ শিল্পিনে নমঃ ।
ওঁ ক্ষুদ্রঘ্নে নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ । ৪৪০
ওঁ সুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ স্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ স্তবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্তোত্রে নমঃ ।
ওঁ ব্যাসমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অনাকুলায় নমঃ ।
ওঁ প্রশান্তবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ অক্ষুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসত্ত্বাবলম্বনায় নমঃ ।
ওঁ পরমার্থগুরবে নমঃ । ৪৫০
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ মালিনে নমঃ ।
ওঁ সংসারসারথয়ে নমঃ ।
ওঁ রসায় নমঃ ।
ওঁ রসজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সারজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কঙ্কণীকৃতবাসুকয়ে নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ ধীরায় নমঃ । ৪৬০
ওঁ মায়াতীতায় নমঃ ।
ওঁ বিমত্সরায় নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহীভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ শাকল্যায় নমঃ ।
ওঁ শর্বরীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ তটস্থায় নমঃ ।
ওঁ কর্ণদীক্ষাদায় নমঃ ।
ওঁ সুরাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সুরারিঘ্নে নমঃ । ৪৭০
ওঁ ধ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রধুর্যায় নমঃ ।
ওঁ ধাত্রীশায় নমঃ ।
ওঁ রুচয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিভুবনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কর্মাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ নিরালম্বায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকাম্যফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তায় নমঃ । ৪৮০
ওঁ ব্যক্তাব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ বিশাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকেশায় নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথায় নমঃ ।
ওঁ জনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ হংসায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ স্রষ্ট্রে নমঃ । ৪৯০
ওঁ হর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ চতুর্মুখায় নমঃ ।
ওঁ নির্মদায় নমঃ ।
ওঁ নিরহঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ ভৃগুবংশোদ্বহায় নমঃ ।
ওঁ শুভায় নমঃ ।
ওঁ বেধসে নমঃ ।
ওঁ বিধাত্রে নমঃ ।
ওঁ দ্রুহিণায় নমঃ ।
ওঁ দেবজ্ঞায় নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ দেবচিন্তনায় নমঃ ।
ওঁ কৈলাসশিখরাবাসিনে নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অর্থায় নমঃ ।
ওঁ অনর্থায় নমঃ ।
ওঁ মহাকোশায় নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ শুভাকৃতয়ে নমঃ । ৫১০
ওঁ বাণারয়ে নমঃ ।
ওঁ দমনায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্বনে নমঃ ।
ওঁ স্নিগ্ধপ্রকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ অগ্নিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বরশীলায় নমঃ ।
ওঁ বরগুণায় নমঃ ।
ওঁ সত্যকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কৃপাকরায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্ববতে নমঃ । ৫২০
ওঁ সাত্ত্বিকায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মিণে নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ কল্কয়ে নমঃ ।
ওঁ সদাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ দর্পণায় নমঃ ।
ওঁ দর্পঘ্নে নমঃ ।
ওঁ দর্পাতীতায় নমঃ ।
ওঁ দৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ প্রবর্তকায় নমঃ । ৫৩০
ওঁ অমৃতাংশায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতবপবে নমঃ ।
ওঁ বাঙ্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ সদসন্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ নিধানগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ ভূশায়িনে নমঃ ।
ওঁ কপিলায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভোজনায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ গ্রসিষ্ণবে নমঃ । ৫৪০
ওঁ চতুর্বর্গফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ নারসিংহায় নমঃ ।
ওঁ মহাভীমায় নমঃ ।
ওঁ শরভায় নমঃ ।
ওঁ কলিপাবনায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভর্গায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যায় নমঃ ।
ওঁ কেশিনিষূদনায় নমঃ । ৫৫০
ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।
ওঁ গোপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গোপালায় নমঃ ।
ওঁ গোপবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ ভূতাবাসায় নমঃ ।
ওঁ গুহাবাসায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবাসায় নমঃ ।
ওঁ শ্রুতাগমায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্কণ্টকায় নমঃ । ৫৬০
ওঁ সহস্রার্চিষে নমঃ ।
ওঁ স্নিগ্ধায় নমঃ ।
ওঁ প্রকৃতিদক্ষিণায়/লক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ অকম্পিতায় নমঃ ।
ওঁ গুণগ্রাহিনে নমঃ ।
ওঁ সুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ প্রীতিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ মহাগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রগর্ভায় নমঃ । ৫৭০
ওঁ জলোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ গভস্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মকৃতে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ রাজরাজায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ সেনান্যে নমঃ ।
ওঁ অগ্রণ্যে নমঃ ।
ওঁ সাধবে নমঃ ।
ওঁ বলায় নমঃ । ৫৮০
ওঁ তালীকরায় নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বায়বে নমঃ ।
ওঁ আব্ভ্যঃ নমঃ ।
ওঁ তেজসে নমঃ ।
ওঁ খায় নমঃ ।
ওঁ বহুলোচনায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রমূর্ধ্নে নমঃ ।
ওঁ দেবেন্দ্রায় নমঃ । ৫৯০
ওঁ সর্বগুহ্যময়ায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ অবিনাশিনে নমঃ ।
ওঁ সুখারামায় নমঃ ।
ওঁ স্ত্রিলোকিনে নমঃ ।
ওঁ প্রাণধারকায় নমঃ ।
ওঁ নিদ্রারূপায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমায় নমঃ ।
ওঁ তন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ ধৃতয়ে নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ মেধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হবিষে নমঃ ।
ওঁ হোত্রে নমঃ ।
ওঁ নেত্রে নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ ত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ সপ্তজিহ্বায় নমঃ ।
ওঁ বিশুদ্ধপাদায় নমঃ ।
ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ । ৬১০
ওঁ হব্যায় নমঃ ।
ওঁ কব্যায় নমঃ ।
ওঁ শতঘ্নিনে নমঃ ।
ওঁ শতপাশধৃষে নমঃ ।
ওঁ আরোহায় নমঃ ।
ওঁ নিরোহায় নমঃ ।
ওঁ তীর্থায় নমঃ ।
ওঁ তীর্থকরায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ চরাচরাত্মনে নমঃ । ৬২০
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ বিবস্বতে নমঃ ।
ওঁ সবিতামৃতায় নমঃ ।
ওঁ তুষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ পুষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাসায় নমঃ ।
ওঁ পক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বাসরায় নমঃ । ৬৩০
ওঁ ঋতবে নমঃ ।
ওঁ য়ুগাদিকালায় নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ আত্মনে নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ আত্মনে নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ চিরঞ্জীবিনে নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নাত্মনে নমঃ ।
ওঁ নকুলায় নমঃ । ৬৪০
ওঁ প্রাণধারণায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্গদ্বারায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাদ্বারায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদ্বারায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিষ্টপায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভুক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বিরজসে নমঃ ।
ওঁ বিরজাম্বরায় নমঃ । ৬৫০
ওঁ বিশ্বক্ষেত্রায় নমঃ ।
ওঁ সদাবীজায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যশ্রবণকীর্তনায় নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষবে নমঃ ।
ওঁ ভৈক্ষ্যায় নমঃ ।
ওঁ গৃহায় নমঃ ।
ওঁ দারাভ্যঃ নমঃ ।
ওঁ য়জমানায় নমঃ ।
ওঁ য়াচকায় নমঃ ।
ওঁ পক্ষিণে নমঃ । ৬৬০
ওঁ পক্ষবাহায় নমঃ ।
ওঁ মনোবেগায় নমঃ ।
ওঁ নিশাচরায় নমঃ ।
ওঁ গজঘ্নে নমঃ ।
ওঁ দৈত্যঘ্নে নমঃ ।
ওঁ নাকায় নমঃ ।
ওঁ পুরুহূতায় নমঃ ।
ওঁ পুরুষ্টুতায় নমঃ ।
ওঁ বান্ধবায় নমঃ ।
ওঁ বন্ধুবর্গায় নমঃ । ৬৭০
ওঁ পিত্রে নমঃ ।
ওঁ মাত্রে নমঃ ।
ওঁ সখ্যে নমঃ ।
ওঁ সুতায় নমঃ ।
ওঁ গায়ত্রীবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ প্রাংশবে নমঃ ।
ওঁ মান্ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ ভূতভাবনায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধার্থকারিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বার্থায় নমঃ । ৬৮০
ওঁ ছন্দসে নমঃ ।
ওঁ ব্যাকরণায় নমঃ ।
ওঁ শ্রুতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্মৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ গাথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উপশান্তায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণচঞ্চুরায় নমঃ ।
ওঁ বামনায় নমঃ ।
ওঁ জগত্কালায় নমঃ । ৬৯০
ওঁ সুকৃতায় নমঃ ।
ওঁ য়ুগাধিপায় নমঃ ।
ওঁ উদ্গীথায় নমঃ ।
ওঁ প্রণবায় নমঃ ।
ওঁ ভানবে নমঃ ।
ওঁ স্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ ।
ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ ।
ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ স্তুতিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরশ্বধায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ শাখিনে নমঃ ।
ওঁ সিংহগায় নমঃ ।
ওঁ সিংহবাহনায় নমঃ ।
ওঁ সিংহনাদায় নমঃ ।
ওঁ সিংহদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ নগায় নমঃ ।
ওঁ মন্দরধৃকে নমঃ ।
ওঁ সরসে / শরায় নমঃ । ৭১০
ওঁ সহ্যাচলনিবাসিনে নমঃ ।
ওঁ মহেন্দ্রকৃতসংশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ মনসে নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ অহঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ কমলানন্দবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনতমায় নমঃ ।
ওঁ স্রগ্বিণে নমঃ ।
ওঁ গদিনে নমঃ ।
ওঁ শঙ্খিনে নমঃ । ৭২০
ওঁ রথাঙ্গভৃতে নমঃ ।
ওঁ নিরীহায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পায় নমঃ ।
ওঁ সমর্থায় নমঃ ।
ওঁ অনর্থনাশনায় নমঃ ।
ওঁ অকায়ায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তকায়ায় নমঃ ।
ওঁ মাধবায় নমঃ ।
ওঁ সুরার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ য়োদ্ধ্রে নমঃ । ৭৩০
ওঁ জেত্রে নমঃ ।
ওঁ মহাবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ সন্ততায় নমঃ ।
ওঁ স্তুতায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বারামায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকৃতে নমঃ ।
ওঁ আজানুবাহবে নমঃ । ৭৪০
ওঁ সুলভায় নমঃ ।
ওঁ পরায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতাশয়স্থিতায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রশীর্ষ্ণে নমঃ ।
ওঁ পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ । ৭৫০
ওঁ সহস্রপাদায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বরেতসে নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ প্রবরায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বরায় নমঃ ।
ওঁ উন্মত্তবেশায় নমঃ ।
ওঁ প্রচ্ছন্নায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তদ্বীপমহীপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিজধর্মপ্রতিষ্ঠাত্রে নমঃ । ৭৬০
ওঁ বেদাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বেদকৃতে নমঃ ।
ওঁ শ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ সম্পূর্ণকামায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কুশলাগমায় নমঃ ।
ওঁ কৃপাপীয়ূষজলধয়ে নমঃ ।
ওঁ ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ কর্ত্রে নমঃ । ৭৭০
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ ।
ওঁ নির্মলায় নমঃ ।
ওঁ তৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতায় নমঃ ।
ওঁ অসহায়ায় নমঃ ।
ওঁ সহায়ায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্ধেতবে নমঃ ।
ওঁ অকারণায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদায় নমঃ । ৭৮০
ওঁ কীর্তিদায় নমঃ ।
ওঁ প্রেরকায় নমঃ ।
ওঁ কীর্তিনায়কায় নমঃ ।
ওঁ অধর্মশত্রবে নমঃ ।
ওঁ অক্ষোভ্যায় নমঃ ।
ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্ববীর্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীনিবাসায় নমঃ । ৭৯০
ওঁ সতাং গতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ বরাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ সদ্যোগিনে নমঃ ।
ওঁ দ্বিজোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্রমালিনে নমঃ ।
ওঁ সুরভয়ে নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বপাবনায় নমঃ ।
ওঁ বসন্তায় নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ মাধবায় নমঃ ।
ওঁ গ্রীষ্মায় নমঃ ।
ওঁ নভস্যায় নমঃ ।
ওঁ বীজবাহনায় নমঃ ।
ওঁ নিদাঘায় নমঃ ।
ওঁ তপনায় নমঃ ।
ওঁ মেঘায় নমঃ ।
ওঁ নভসে নমঃ ।
ওঁ য়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ পরাশরায় নমঃ । ৮১০
ওঁ সুখানিলায় নমঃ ।
ওঁ সুনিষ্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ শিশিরায় নমঃ ।
ওঁ নরবাহনায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ কারণায় নমঃ ।
ওঁ জপ্যায় নমঃ ।
ওঁ দুর্গায় নমঃ ।
ওঁ সত্যপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ আত্মভুবে নমঃ । ৮২০
ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ দত্তাত্রেয়ায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ জমদগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ বলনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ পুলস্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ পুলহায় নমঃ ।
ওঁ অঙ্গিরসে নমঃ ।
ওঁ বর্ণিনে নমঃ ।
ওঁ বর্ণগুরবে নমঃ । ৮৩০
ওঁ চণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কলাধরায় নমঃ ।
ওঁ মহেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ দুর্ভরায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ য়োগাচার্যায় নমঃ ।
ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ নিরাকারায় নমঃ ।
ওঁ বিশুদ্ধায় নমঃ । ৮৪০
ওঁ ব্যাধিহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘায় নমঃ ।
ওঁ অনিষ্টমথনায় নমঃ ।
ওঁ মুকুন্দায় নমঃ ।
ওঁ বিগতজ্বরায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ংজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ গুরুতমায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রসাদায় নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ । ৮৫০
ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যায় নমঃ ।
ওঁ শনয়ে নমঃ ।
ওঁ কেতবে নমঃ ।
ওঁ ভূমিজায় নমঃ ।
ওঁ সোমনন্দনায় নমঃ ।
ওঁ ভৃগবে নমঃ ।
ওঁ মহাতপসে নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘতপসে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায় নমঃ । ৮৬০
ওঁ মহাগুরবে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রিণে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রয়িত্রে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ ।
ওঁ বসুমনসে নমঃ ।
ওঁ স্থিরায় নমঃ ।
ওঁ অদ্রয়ে নমঃ ।
ওঁ অদ্রিশয়ায় নমঃ ।
ওঁ শম্ভবে নমঃ । ৮৭০
ওঁ মাঙ্গল্যায় নমঃ ।
ওঁ মঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ অবৃতায় নমঃ ।
ওঁ জয়স্তম্ভায় নমঃ ।
ওঁ জগত্স্তম্ভায় নমঃ ।
ওঁ বহুরূপায় নমঃ ।
ওঁ গুণোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবময়ায় নমঃ ।
ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ দেবতাত্মনে নমঃ । ৮৮০
ওঁ বিরূপধৃষে নমঃ ।
ওঁ চতুর্বেদায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভাবায় নমঃ ।
ওঁ চতুরায় নমঃ ।
ওঁ চতুরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ আদ্যন্তশূন্যায় নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ কর্মসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ ফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দৃঢায়ুধায় নমঃ । ৮৯০
ওঁ স্কন্দগুরবে নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ ।
ওঁ পরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ কুবেরবন্ধবে নমঃ ।
ওঁ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ দেবেশায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যতাপনায় নমঃ ।
ওঁ অলুব্ধায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশাস্ত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ শাস্ত্রার্থায় নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ পরমায় নমঃ ।
ওঁ পুংসে নমঃ ।
ওঁ অগ্ন্যাস্যায় নমঃ ।
ওঁ পৃথিবীপাদায় নমঃ ।
ওঁ দ্যুমূর্ধঘ্নে নমঃ ।
ওঁ দিক্ষুতয়ে নমঃ ।
ওঁ পরায় নমঃ ।
ওঁ সোমান্তায় নমঃ ।
ওঁ করণায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মমুখায় নমঃ । ৯১০
ওঁ ক্ষত্রভুজায় নমঃ ।
ওঁ বৈশ্যোরবে নমঃ ।
ওঁ শূদ্রপাদয় নমঃ ।
ওঁ নদ্যে নমঃ ।
ওঁ সর্বাঙ্গসন্ধিকায় নমঃ ।
ওঁ জীমূতকেশায় নমঃ ।
ওঁ অব্ধিকুক্ষয়ে নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্টরশ্রবসে নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ । ৯২০
ওঁ তমসায় নমঃ ।
ওঁ পারিণে নমঃ ।
ওঁ ভৃগুবংশোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ অবনয়ে নমঃ ।
ওঁ আত্ময়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ রৈণুকেয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ সুরায় নমঃ ।
ওঁ একায় নমঃ । ৯৩০
ওঁ নৈকায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীশায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ দুঃখভেষজায় নমঃ ।
ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বপাবনায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্মণে নমঃ । ৯৪০
ওঁ অপবর্গায় নমঃ ।
ওঁ লম্বোদরশরীরধৃষে নমঃ ।
ওঁ অক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ অদ্রোহায় নমঃ ।
ওঁ মোহায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতোঽনন্তদৃশে নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যদীপায় নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যায় নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ চেতসে নমঃ । ৯৫০
ওঁ বিভাবসবে নমঃ ।
ওঁ একবীরাত্মজায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ অভদ্রঘ্নে নমঃ ।
ওঁ কৈটভার্দনায় নমঃ ।
ওঁ বিবুধায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রবরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবোত্তমোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ শিবধ্যানরতায় নমঃ । ৯৬০
ওঁ দিব্যায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যয়োগিনে নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কর্মসত্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রতায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তানুগ্রহকৃতে নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্গস্থিত্যন্তকৃতে নমঃ ।
ওঁ রামায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যারাশয়ে নমঃ । ৯৭০
ওঁ গুরূত্তমায় নমঃ ।
ওঁ রেণুকাপ্রাণলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ভৃগুবংশ্যায় নমঃ ।
ওঁ শতক্রতবে নমঃ ।
ওঁ শ্রুতিমতে নমঃ ।
ওঁ একবন্ধবে নমঃ ।
ওঁ শান্তভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ সমঞ্জসায় নমঃ ।
ওঁ আধ্যাত্মবিদ্যাসারায় নমঃ ।
ওঁ কালভক্ষায় নমঃ । ৯৮০
ওঁ বিশৃঙ্খলায় নমঃ ।
ওঁ রাজেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভূপতয়ে নমঃ ।
ওঁ য়োগিনে নমঃ ।
ওঁ নির্মায়ায় নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায় নমঃ ।
ওঁ গুণিনে নমঃ ।
ওঁ হিরণ্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণায় নমঃ ।
ওঁ বলভদ্রায় নমঃ । ৯৯০
ওঁ জগত্প্রদায় নমঃ ।
ওঁ বেদবেদাঙ্গপারজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ পরশুধারিণে নমঃ ।
ওঁ ভৃগুনন্দনায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ সহ্যাদ্রিবাসিনে নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্রজিতে নমঃ ।
ওঁ পৃথিবীপতয়ে নমঃ । ১০০০ ।
ওঁ মাতৃজীবকায় নমঃ ।
ওঁ গোত্রাণকৃতে নমঃ ।
ওঁ গোপ্রদাত্রে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তব্যক্তরূপিণে নমঃ ।
ওঁ সমস্তজগদাধারমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কোঙ্কণাসুতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীপরশুরামায় নমঃ । ১০০৮ ।

ইতি শ্রীপরশুরামসহস্রনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read 1000 Names of Parashurama Stotram:

1000 Names of Sri Parashurama | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment